Minecraft APK 1.19.73

App Icon
★★★★★ ★★★★★
Báo cáo

Thông tin về Minecraft

Tên Minecraft
Cập nhật
Tương thích với Android 5.0 +
Phiên bản 1.19.73
Dung lượng 95 MB
Chuyên mục minecraft
Nhà phát triển Mojang
Giá Free
Đường dẫn tới CH Play

Các phiên bản khác

Về Phiên Bản Gốc
Báo cáo

Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng Apkgosu!

Gửi thông tin trang

Đính kèm hình ảnh

Không thể tải xuống
Không thể cài đặt
Trò chơi/ứng dụng không tương thích
Tập tin không tồn tại
Yêu cầu cập nhật
Khác
Tải lên (Tập tin văn bản hoặc hình ảnh)