Điều khoản sử dụng - Apkgosu

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt niềm tin vào chúng tôi! APKGosu luôn cung cấp các dịch vụ hoạt động trực tuyến một cách an toàn cho tất cả mọi người khác nhau trên toàn thế giới.

Các điều khoản sử dụng sau đây “Điều khoản sử dụng” quy định nghĩa vụ pháp lý của các bên đối với việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và APKGosu.com “Trang web”. Vui lòng đọc chúng cẩn thận trước khi sử dụng trang web này.

Lưu ý: APKGosu.com không được liên kết hoặc liên kết với Google, Google Play hoặc Android theo bất kỳ cách nào, android là nhãn hiệu của Google Inc. Tất cả ứng dụng và trò chơi là tài sản và nhãn hiệu của nhà phát triển hoặc nhà xuất bản tương ứng và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc trang chủ. Xin lưu ý rằng APKGosu.com chỉ chia sẻ các tệp APK gốc hoàn toàn miễn phí cho người dùng vì thế nếu có chi phí thì hãy xem lại bạn có đúng ở trang chính thức của chúng tôi không.

Thỏa thuận

Các Điều khoản Sử dụng này là thỏa thuận pháp lý giữa bạn (sau đây được gọi là "bạn", "của bạn" hoặc "người dùng") và APKGosu, Inc., bao gồm công ty mẹ và tất cả các công ty con và pháp nhân liên kết (sau đây gọi là "APKGosu.Com ”,“ chúng tôi ”,“ chúng tôi ”hoặc“ của chúng tôi ”). Các điều khoản sử dụng này đưa ra các Điều khoản và Điều kiện mà theo đó bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ nào (tức là khảo sát) có thể được cung cấp trên trang web của chúng tôi bây giờ hoặc trong tương lai (“dịch vụ”). Các tham chiếu đến "trang web của chúng tôi" bao gồm, nếu có, các dịch vụ. Bạn cũng nên xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này theo thời gian mà không cần thông báo, và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó. Vì vậy, bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng này bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi. APKGosu.com chỉ cung cấp thông tin chung và không có gì trên trang web nên được coi là bất kỳ hình thức tư vấn, đảm bảo hoặc chứng thực nào. Nội dung, thông tin, bài viết, liên kết, hình ảnh, đồ họa và các thông tin khác có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và giải trí và không thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp. Để tìm hiểu thêm, bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó nêu chi tiết thông tin quan trọng sẽ giúp trả lời các câu hỏi về quyền riêng tư cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Hạn chế sử dụng

Tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có hoặc được cung cấp trên trang web của chúng tôi là tài sản có bản quyền của chúng tôi hoặc tài sản có bản quyền của các nhà cung cấp nội dung, người cấp phép hoặc người được cấp phép của chúng tôi. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và trang phục thương mại đều thuộc sở hữu của chúng tôi và / hoặc các nhà cung cấp nội dung, người cấp phép hoặc người được cấp phép của chúng tôi. Không có nội dung nào trên trang web của chúng tôi trao bất kỳ giấy phép, quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu) theo bất kỳ cách nào bằng hàm ý, estoppel hoặc hình thức khác. Không nội dung hoặc tài liệu nào từ trang web của chúng tôi có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân của bạn. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc theo bất kỳ cách nào gây hại cho chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn không được sử dụng hoặc cố gắng sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích không đúng hoặc bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm bất kỳ chính sách, thủ tục hoặc yêu cầu nào của chúng tôi, hoặc can thiệp, làm gián đoạn hoặc vi phạm bảo mật của trang web hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. hoặc các mạng. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào của địa phương, tiểu bang, liên bang, quốc tế hoặc các luật, quy tắc hoặc quy định khác. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Bạn nên biết rằng trang web này không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai mà chúng tôi thực sự biết là trẻ em dưới 16 tuổi.

2. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Khi bạn ở trên trang web của chúng tôi, bạn có thể được siêu liên kết đến các trang web của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Ví dụ: trang web của chúng tôi có thể cung cấp kết quả tìm kiếm theo các truy vấn của người dùng hoặc các liên kết khác từ các nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc đối tác nội dung, những người có thể hoặc không sử dụng quảng cáo hoặc (các) biểu trưng để liên kết đến các trang web của riêng họ. Bạn thừa nhận rằng khi bạn nhấp vào một liên kết rời khỏi trang web của chúng tôi, trang web bạn truy cập có thể không được chúng tôi kiểm soát và các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật khác nhau sẽ được áp dụng. Bằng cách nhấp vào các liên kết như vậy, bạn xác nhận rằng APKGosu.com không chịu trách nhiệm đối với các trang web này hoặc nội dung hoặc dịch vụ được liên kết của chúng. Chúng tôi cũng có quyền vô hiệu hóa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

3. Truyền thông điện tử

Nếu bạn gửi email cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Khi làm như vậy, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng email hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, tiết lộ, thỏa thuận và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

4. Hạn chế về Chính sách

Bạn sẽ không làm tổn hại hoặc gây thiệt hại cho trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ mạng được kết nối nào, hoặc can thiệp vào việc sử dụng hoặc thưởng thức trang web của chúng tôi bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào truy cập vào trang web của chúng tôi . trang web theo cách gửi nhiều thông báo yêu cầu hơn đến máy chủ của chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định so với con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt trực tuyến thông thường. Bất chấp những điều đã nói ở trên, các nhà điều hành công cụ tìm kiếm công cộng có thể sử dụng các trình thu thập thông tin cho mục đích duy nhất là tạo các chỉ mục có thể tìm kiếm công khai của các tài liệu và trang web của chúng tôi, nhưng không phải để lưu vào bộ nhớ đệm hoặc lưu trữ các tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn quá mức hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của các trang web của chúng tôi.

5 Từ chối trách nhiệm

Các dịch vụ, thông tin, nội dung và tài liệu trên trang web của chúng tôi hoặc được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mục đích ngụ ý nào dưới bất kỳ hình thức nào; không vi phạm; bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào liên quan đến quá trình thực hiện, quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại; và bất kỳ bảo hành nào về tính phù hợp và chất lượng của trang web của chúng tôi đối với mục đích hoặc mong đợi của bạn, chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong thông tin, nội dung và tài liệu trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc rằng trang web của chúng tôi hoặc hàng loạt trang web có sẵn không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác và bạn chịu toàn bộ chi phí của tất cả các dịch vụ liên quan đến việc sửa chữa hoặc chỉnh sửa cần thiết do bất kỳ thiệt hại nào. việc sử dụng bất kỳ thông tin nào chứa các tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ có hoặc được cung cấp được cung cấp thông qua các trang web thông tin công cụ khôn ngoan hoặc dịch vụ được liên kết với hoặc từ trang web của chúng tôi về tính đúng đắn, chính xác, toàn vẹn, sẵn có, độ tin cậy, bảo mật, hoặc nếu không, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn có thể mua từ một trang web và các bên thứ ba liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi hoặc bên thứ ba thông tin nội dung hoặc tài liệu có trên chúng tôi không xác nhận bất kỳ nội dung nào cũng như không thực hiện bất kỳ bước nào để xác nhận tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc độ tin cậy của bất kỳ nội dung thông tin hoặc tài liệu nào có trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà chúng tôi thực hiện không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính bảo mật của bất kỳ thông tin, nội dung hoặc tài liệu nào mà bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho bên thứ ba, bạn không thể hủy bỏ bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi liên quan đến thông tin, nội dung và tài liệu có trên trang web của chúng tôi hoặc được cung cấp thông qua các dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web hoặc ưu đãi của bên thứ ba được đặt thông qua để tôn trọng trang web mà bạn đã cung cấp cho các bên thứ ba đó, một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn

6. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi, các nhà cung cấp nội dung, người cấp phép, người được cấp phép, nhà phân phối, đại lý, đại diện và những người dùng được ủy quyền khác và những người bán lại, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp tương ứng của từng pháp nhân nói trên và tất cả những người nói trên người bán lại, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp tương ứng của các tổ chức và tất cả các tổ chức nói trên, giám đốc, cán bộ, chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, người đại diện, người kế nhiệm và người được chỉ định của các tổ chức nói trên (gọi chung là “các bên được bồi thường”) từ và chống lại bất kỳ và tất cả tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí giải quyết và bất kỳ khoản phí và chi phí pháp lý hoặc khác để điều tra hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu nại bị đe dọa nào) mà các bên được bồi thường phát sinh liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh do vi phạm bởi bạn sử dụng hoặc yêu cầu phát sinh trực tiếp từ hoặc bất kỳ điều khoản nào của việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, giữ luật sư riêng và đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào.

7. Câu hỏi hoặc nhận xét

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về các điều khoản sử dụng này, các thông tin trên trang web của chúng tôi, hoặc bất cứ một giao dịch của bạn với trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ: support@apkgosu.com hoặc bằng những cách liên hệ khác trên trang chủ của chúng tôi.


Xin chân thành cảm ơn!